Clock

LMBD Prioux is een Belgisch niche advocatenkantoor gespecialiseerd in het handelsrecht. Het kantoor legt zich in het bijzonder toe op vennootschapsrecht / M&A, energierecht, netwerken en andere gereguleerde sectoren, financieel recht, intellectuele eigendomsrechten, insolventierecht, commerciële geschillenbeslechting, vastgoed, mededingingsrecht en life sciences.

Het hoofdkantoor is gelegen te Brussel, met een tweede kantoor te Brugge.